неделя, 27 март 2011 г.

ЗА ЯПОНСКАТА ПОЕЗИЯ
Камелия / Японска роза /

Япония е страна но поезията и поетите.
Тя е страна,в която първите поети са богове,а поезията започва своето летоброене
"от разделянето на небето и земята".Тя е страна,която още в зората да държавност
издава своята първа антична антология - "Маньошу"(Сборник от безброй листа)(VIIIвек), а през X век учредява Академия на изящната словестност.
Изкушения читател вероятно познава и проследява със своята лаконичност танка
(петстишия) и хайку (тристишия).
Говори се,че те са прекрасните "листа" от хилядолетното дърво на Поезията на
Япония.
Според Японската естетика словото притежава душа.

Голям фактор е възпитанието на японеца от самото му детство в склонност към
дискретно мислене,към концентриране,към търсене на извън логични форми на познанието,
на скрития смисъл - качества,без които е немислимо нито създаването,нито постигането
на това поетично откровение - хайку.

Японската литература израства от всекидневния живот на хората,населяващи Тръстиковата равнина много преди заимстването на йероглифната писменост от Китай /Vв.

P.S. Информацията е взета от сайта http://daobg.com/haiku/
Няма коментари:

Публикуване на коментар