петък, 4 юни 2010 г.

Калиграфия и монохромна живопис в Китай ; Су Шъ - поет, прозаик и художникОтново сме заедно в минутите на рубриката „Традиционен Китай". Както ви обещах, днес ще ви запозная с другото изкуство, възникнало в тясна връзка с калиграфията през епоха Сун.

Става дума за тъй наречената "живопис на образованите", създавана от литераторите – имперски чиновници. Тази живопис е известна и като „монохромно експресивно рисуване". Тя на практика осъществява пренос на калиграфската естетика върху изобразителното изкуство, което до този момент (XI – XII в.) си служи с ярки цветове и натуралистични изобразителни техники.
Особеностите на монохромното експресивно рисуване или, както по традиция се превежда, „монохромна живопис" могат да бъдат сумирани в три групи. Първата група е свързана с пълния отказ от използваните в предишни епохи живи цветове. Последователите на този изобразителен жанр заменят цветната палитра на традиционната живопис с черното на калиграфския туш. Определят се пет „цвята", тоест пет различни нюанса на черното в зависимост от плътността на туша, с които се предава цветното многообразие. Използваните „цветове" са: „абсолютно черно", „плътно черно", „черно", „бледо черно" и „прозирно черно". Въпреки, че в традиционната китайска естетика черното се приема за студен цвят, монохромните творби съвсем не създават впечатление за студ и потиснатост. Тайната е в балансирането на ефекта от чернотата на туша с бялото, тоест празното пространство. Така постигнатият резултат се нарича "усещане за топлота в съчетаването на студено и горещо ". Друга тайна на монохромната живопис е в блясъка на самия туш, който излъчва топлата светлина на изделията от лак и затова цветът му е наричан "блестящо черно". Пак според традиционната китайска естетика блестящото черно не може да създава усещане за студ и мрак. Умишлено оставяното в картината празно пространство играе основна роля и в композирането на творбата. Това пространство не е празнота, а средство за символично включване в картината на някакъв неуловим, неконкретизиран елемент – забулената в мъгли планина или лунната светлина - онова, което придава на изображението дълбочина и живот.

Втората група особености на монохромната живопис е свързана с отхвърлянето на натуралистичното изображение и произтичащите от това опростяване и хиперболизация на основни черти на изобразявания обект. Отказът от конкретност и копиране на реалните форми предоставя на зрителя свобода на възприемането и възможност за своеобразно участие в творческия акт чрез фантазно „откриване" на онова, което не се вижда в детайли.

Третата група особености на „живописта на образованите" произтича от стремежа на твореца към концептуално сливане на сюжета и на калиграфския стил, избран за конкретната картина. Така става разбираема практиката картината да включва и надпис в калиграфски стил, изразяващ емоционалното състояние на автора. Обикновено това е посвещение или стих и се приема, че надписът играе допълваща и балансираща роля за художествената концепция на творбата. Картината се приема за напълно завършена едва след като изображението и калиграфският надпис бъдат допълнени от отпечатък от личния печат на автора. Обикновено отпечатъкът е в червено, което създава търсен контраст с черно-бялата палитра на картината.

Плод на творчески акт, осъществен съобразно посочените по-горе принципи на търсената спонтанност и своенравност, монохромната експресивна картина се ражда като комплексно произведение на няколко изкуства – живопис, калиграфия и поезия, които в пълна хармония предават индивидуалността и настроението на автора в определен момент. Тъкмо изискването да изразява творческия дух отправя към изобразителното изкуство поетът, прозаикът и художникът от XI век Су Шъ, когато заявява, че стиховете трябва да са картинни, а картините – поетични.

Скъпи слушатели, с това завършвам разказа си за връзката между калиграфията и живописта в традиционен Китай. Сега ви казвам „Дочуване до следващата ни среща!" и ви желая приятна седмица в компанията на Радио Китай за чужбина.

Източник:
http://bulgarian.cri.cn/1/2008/10/21/1s77169.htm

Поставил: Николай Пеняшки - Плашков

Няма коментари:

Публикуване на коментар