вторник, 27 октомври 2009 г.

Възникване на китайската писменост

Китайската литература възниква на голяма територия, която още от дълбока древност представлява едно цяло. Това спомага за нейното разпространение и унификация. Историята й не прекъсва дори през д. Юен (元), нар. символично “Десетте нещастия на Китайската класическа литература” (горят книги и др.). Китайската литература е и една от малкото, които от самото начало имат писмена фиксация.

Има записи върху:
-) мнемоническо писмо (нач. ІІ хил.пр.е.) – тип “кипу”, възелчета върху канап. Напомняло за определени задачи, които трябва да се свършат през деня
-) 甲骨文 jiăgŭwén кости – панцири на костенурки (“И Дзин”);
-)青 铜 qīngtŏng “зелена мед” (около Х в.пр.н.е.); метал, бронз – малки текстове. Обозначения във вид на ритуалния съд 鼎dĭng дин (символ на властта, алюзия за деветте дина на Ю), върху който се гравират надписи
-) 石鼓shígŭ камък (около Х в.пр.н.е.) – каменни барабани и стели;
-) 货币文字 huòbì wénzì монети: 刀币dàobì монети с формата на нож (齐、炎、周); кръгли монети с дупка по средата (във всички царства); монети тип “мравешко носле” (楚); блокчета злато;
-) 箭册jiāncè бамбукови пластинки – побират 20-30 йеролифа; не били много функционални, поради хлабавите връзки;
-) 帛 bó коприна – вертикално писане в свитък; малкодостъпна. «帛书» копринена книга, открита през 1942 г., от царство Чу (楚). В нея се съдържат метеорологични изследвания за четирите сезона; звездобройство; обичаи, свързани с мъртвите. Около надписите има нарисувани 12 божества, символизиращи 12-те месеца.
-) 墨翟mòdí хартия – твърде нетрайна;
-) ксилограф – въведен от будистите

През периода ІV-І в.пр.н.е. почти всички начини на записване се използват паралелно.

От кога все пак на територията на Китай има писменост? Откъде са се появили йероглифите? Кой ги е изобретил и кога?
Китайците имат три легенди по този въпрос и дават трима изобретатели по трите основни вида писмености:
1) Фу Си /伏羲/ е изобретил писмеността, тъй като е сътворил Багуа /八卦/ - Осем триграми, подредени от комбинациите на непрекъсната и прекъсната линия. По-късно тази система се е използвала само за гадаене. На основата на комбинирането на осемте триграма по двойки се получават 64ри хексаграми. Те са в основата на прочутата книга «易经» или “Книга на промените”, която е първото колективно литературно произведение на Китай.
2) Според други възловата писменост е първа, а тъй като плетенето на въжета е изобретено и дадено на хората от Шъннун /神农/ – богът на земеделието, то той именно би трябвало да е “бащата” на писмеността. На въженца са връзвали определен вид и количество възли за напомняне на някакво събитие или за числа.
3) Най-любима на китайците е легендата за Цан Дзие. Според някои Cang Jie /倉颉/ е бил древен владетел. Според Съма Циен и Бан Гу обаче той бил придворен историк на първия император Хуан Ди преди около 5000 години. Рисуват го с 4 очи и се смята, че има необикновено остро зрение.
Една нощ той седнал на земята и се загледал в променящите се форми на луната и разнообразието от птичи и животински следи и в миг на вдъхновение той започнал да сътворява китайските пиктограми. Всички на Небето и земята били потресени от неговото изобретение до там, че от Небесата започнало да вали жито, а зли духове виели ужасено в нощта, че тази голяма тайна е станала известна на хората.
Макар това да е само красива легенда, въпреки това според някои изследвания може да се твърди, че Цан Дзие вероятно е бил първият, който е изследвал и систематизирал пиктограмите.

Освен багуа, кипу и пиктограмите е съществувало и клиновидно писмо, преди около 7000-8000 години, наподобие на шумерското, което много наподобява пиктограмите от Дзягууън. Такова е намерено при разкопките на неолитно селище в Дзяху, пров. Хънан.
Преди пиктограмите има намерени различни символи върху глина от културата Яншао /5000-3000 г.пр.н.е./ и културата Дауънкоу /2500 г.пр.н.е./, през който период се наблюдава усложняване на символите към пиктограми.

Съставител:
Я. Шишкова /по лекции на проф. Бора Беливанова/
Добавил: Николай Пеняшки - Плашков

Няма коментари:

Публикуване на коментар